duminică, 29 martie 2009

Zicere

Oi vlăjni pe olăneşte
De oi şti copii o creşte.
De oi şti de băutură
Oi vlăjni coşmaua-n gură.

Proverb

Nu te streşte din vespeşte
Cin te fură din leură.

Manelea

Când oi fi peste ţoicleşti,
M-oi uita la voi poveşti,
Oi privi din pană-n ocru,
Unde-i faima şi norocu.

Proverb

Nu-i şopti hoşteaua surdă
Celui ce nu vrea-s-teaudă.

Zicere

Iartă-i în hotar de ploaie
Uite-i diavole-n bătaie.

Urare

Vosco-i Doamne-n patru locuri
Să se uite de sorocuri
Să se-ascundă-n aspre tocuri
Dinspre nave şi bodocuri !

Urare

Miroseștle-i cu flăcaie
Ospenește-i din strihaie.

Urare

Scofolceşte frate!
Nu-i uita de şocolate
Dusple-i luntrea de-alunate!

Araleşte tundrelea!
Schipirind pătrundelea.

Colind

Spre floreni şi dulci amurguri
Într-o vale de schipurguri,
Șade poama boierească.

Și se-nfoaie şi se-nfluie
Uită iarnă şi seguie
Creşte-n galbenă gutuie
Dulce flească ș-amăruie.

Oţintind din arma fluntă
Cântă aur şi olântă,
Printre glauri cedebeşti
Ascuri, feteşi, osteneşti

Ia mai fluie din căpuie!

Poeziuă

Unde-i flalma iascului
Și trohalma bascului?

Rospeltind în jur de flauri,
Auri lauri şi balauri ;
Ioteţcind croiaua şurdă
Într-o ultă şi balurdă,
Hanul iaste pe şoţeşte,
Și se-ntrece hoinăreşte
Dinspre şeaua şpleaiului
Spre răspeala raiului
Ș-a veacului.

Poeziuă

flurfelfeli îngândurate
se strecoară trecător
printre straturi turgluflate, 
oprelind frelmelnitor.

joi, 12 martie 2009

...

Privea harta, încordată şi de la distanţă, atât de intens încât ai fi zis că o bănuieşte de blasfemie.
Păstra mereu expresia unui beţiv care încearcă să joace pingpong.