duminică, 29 martie 2009

Colind

Spre floreni şi dulci amurguri
Într-o vale de schipurguri,
Șade poama boierească.

Și se-nfoaie şi se-nfluie
Uită iarnă şi seguie
Creşte-n galbenă gutuie
Dulce flească ș-amăruie.

Oţintind din arma fluntă
Cântă aur şi olântă,
Printre glauri cedebeşti
Ascuri, feteşi, osteneşti

Ia mai fluie din căpuie!