miercuri, 14 august 2013

Tranziția de la percepția operei de artă ca evidență spre percepția operei de artă ca opțiune.