vineri, 7 iunie 2013

Pe măsură ce ne parcurgem vieţile, realul propriilor noastre narative se încarcă de virtual, iar virtualitatea ansamblului de narative posibile se încarcă de real.